حسین شریعتمداری: حمله به دفاتر هوایی غرب، درسی فراموش نشدنی

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان طی مقاله ای که در شماره روز سه شنبه این روزنامه منتشر شده نوشته است تحریم تحویل سوخت به هواپیماهای ایران تنها به دلیل مقابله این کشور با اسرائیل و آمریکا بوده به همین دلیل "حمله به دفاتر شرکت های هواپیمایی آمریکا و اروپا به یقین درسی فراموش نشدنی برای قدرتهای استکباری خواهد بود."

آقای شریعتمداری در این مقاله که "گلوله نقره ای یا جیوه ای؟!" نام دارد به گفتگوی یک "برادر مصری" عازم ایران با دوست او در فرودگاه فرانکفورت اشاره می کند که پس از مطلع شدن از خودداری فرودگاه های اروپایی از تحویل سوخت هواپیما گفته است: "به دفاتر شرکت های هواپیمایی آمریکایی و اروپایی حمله ور می شویم و عرصه را بر این شرکت ها تنگ می کنیم."

مدیر مسئول کیهان، اعتراضات اخیر کشورهای عرب را به منظور "محو سلطه" غرب دانسته و افزوده "هجوم مردمی به دفاتر شرکت های هواپیماهای آمریکا و کشورهای اروپایی" در منطقه نیز بخشی از این مبارزات خواهد بود.

بسیاری از تحلیلگران نظرات آقای شریعتمداری که توسط آیت الله خامنه ای به این سمت منصوب شده را معمولا به دیدگاه های حکومتی نزدیک می دانند.