سازمان ملل در سومالی قحطی زدگی اعلام می کند

خشکسالی در سومالی حق نشر عکس Reuters
Image caption بیش از ۳۰ درصد از کودکان دچار سوء تغذیه هستند

سازمان ملل متحد قرار است در بخش هایی از سومالی که دچار خشکسالی بیسابقه ای شده است، اعلام قحطی زدگی کند.

این سازمان می گوید با وجود کمک های جهانی، وضعیت این کشور به شدت وخیم شده است.

طی ۱۹ سال گذشته این نخستین بار است که در این منطقه اعلام قحطی زدگی می شود.

این بدترین خشکسالی سومالی در نیم قرن گذشته است.

در همین حال سازمان ملل متحد و آمریکا می گویند سازمان های کمک رسانی نیاز به تضمین های امنیتی بیشتر از گروه های مسلح سومالی دارند، تا به کارکنان خود اجازه سفر به مناطق بحران زده را بدهند.

گروه اسلام گرای الشباب که با القاعده مرتبط است و بخش هایی از شمال و جنوب سومالی را کنترل می کند، در سال ۲۰۰۹ ورود سازمان های کمک رسانی خارجی را ممنوع کرد. اما این گروه اخیرا بطور محدود اجازه فعالیت به این سازمان ها را داده است.

این خشکسالی به حدود ۱۰ میلیون سکنه آسیب زده است.

ده ها هزار نفر از مردم تاکنون از این کشور گریخته و به کشورهای همسایه کنیا و اتیوپی رفته اند.

اندرو هاردینگ، خبرنگار بخش آفریقای بی بی سی می گوید سازمان ملل متحد حداقل دو منطقه در مرکز کشور را که از خشکسالی، کشمکش و فقر آسیب دیده قحطی زده اعلام می کند.

این شرایط موجب شده بیش از ۳۰ درصد از کودکان دچار سوء تغذیه شوند و روزانه ۴ نفر از هر ده هزار کودک بمیرند.

خبرنگار ما می گوید که سازمان های بشردوستانه به ندرت منطقه ای را "قحطی زده" می نامند و این از سال ۱۹۹۲ تاکنون این نخستین بار است که سومالی قحطی زده اعلام شده است.

در همین حال سازمان ملل متحد خواهان دسترسی نا محدود به همه مناطق آسیب دیده شده و گفته است مشکلات امنیتی مانع از کمک رسانی می شود.

برنامه جهانی غذا که کوشش می کند به یک و نیم میلیون نفر در سومالی غذا برساند، می گوید بیش از یک میلیون نفر از مردم در مناطقی هستند که در حال حاضر امکان دسترسی به آنها نیست.

جانی کارسون، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آفریقا گفته است واشنگتن می خواهد ببیند الشباب "تغییری واقعی" در موضوع خود داده یا آنکه در صدد نوعی "مالیات گیری" از کمک رسانی است.

او افزود فعالیت های الشباب اوضاع را بسیار وخیم کرده است.

مطالب مرتبط