پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لیبرالیسم

لیبرالیسم یعنی چه؟ مبانی نظری آن چیست؟ چرا لیبرال در ایران تبدیل به ناسزای سیاسی شد؟

فلسفه لیبرالیسم در سده های هفدهم و هیجدهم میلادی درجریان تلاش برای رهایی فرد از قیدهای دینی و دنیایی پدید آمد. از همان آغاز، آزادی فردی سنگ بنای لیبرالسم شد. تا آن حد که جان استیوارت میل گفت فرد انسانی وقتی در تعقیب منفعت خویش است بهتر می تواند به جامعه هم کمک کند. این نظر در دنیای کنونی چندان انقلابی به نظر نمی رسد اما همین کنه فرد گرایانه ی لیبرالیسم، الهام بخش انقلاب هایی شد که سمت و سوی جامعه بشری را تغییر دادند، از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب ضد استعماری آمریکا.

فلسفه لیبرالیسم چیست و در مورد حقوق انسان چه می گوید؟ لیبرالیسم تا چه حد در جوامعی که آن را به عنوان یک کالای وارداتی تلقی می کنند شناخته شده است؟ به طور مشخص، چرا در ایران بعد از انقلاب پنجاه و هفت، لیبرالیسم برابر دانسته شد با بی بند و باری در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاسی هم از آن به عنوان یک ناسزا استفاده شد؟

از مهمان های این هفته پرگار می پرسیم، آیا با این فلسفه سیاسی موافقند وآیا لیبرالسم در ایران نماینده فکری داشته است؟

در پنل اول محمد رضا شالگونی و حسن شریعتمداری، هردو فعال با سابقه سیاسی، به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم فریبا شیرازی و نیما برازنده پاسخ می دهند.