پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع سرسخت همسر روپرت مرداک از او

آشنائی با همسر روپرت مرداک، ملقب به امپراطور رسانه ای جهان، برای خیلی ها جذاب ترین بخش از جلسه سوال و جواب از آقای مرداک بود. این زن کیست که چنان جانانه از همسر ۳۸ سال مسن تر از خودش دفاع کرد؟

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد