پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمک اهالی فیس بوک به یک شیر فلج شده

شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک نقش زیادی داشته اند تا دوستان و آشنایان از حال و احوال هم با خبر باشند. حالا صاحب شیر جوانی که فلج شده از طریق فیس بوک تلاش می کند دلسوزی دوستداران حیوانات را برانگیزد تا شاید بتواند هزینه های درمانی شیر مریض اش را تامین کند.

امیر پیام، بی بی سی، گزارش می دهد.