پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش ها به طرح نجات یونان

واکنش بازارهای بین المللی به طرح نجات یونان و دیگر کشورهای درگیر بحران اقتصادی مثبت بوده است. رهبران کشورهای اروپایی حوزه یورو این طرح را دیشب ارائه کردند. یونان دوباره وامی هنگفت دریافت خواهد کرد و بهره وام های این کشور، پرتغال و ایرلند کاهش می یابد.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.