پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوازندگان پاکستانی نوای تازه ساز می کنند

نوازنده های موسیقی کلاسیک در پاکستان که برای فیلم های ساخت این کشور موسیقی می ساخته اند، روزگار سختی را می گذرانند. مذهبی تر شدن جامعه و هجوم فیلم های پر رنگ و لعاب هندی صنعت فیلمسازی را از رونق انداخته است.

علیم مقبول، بی بی سی، گزارش می دهد.