پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شبه نظامیان از کمک به گرسنگان جنوب سومالی جلوگیری می کنند

در سومالی، شبه نظامیان اسلامگرا می گویند در کشورشان قحطی نیست و اجازه کمک رسانی به گرسنگان را در مناطق تحت کنترلشان نمی دهند.این در حالی است که سازمان ملل رسما جنوب سومالی را منطقه قحطی زده اعلام کرده است.بیش از سه میلیون نفر با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند، تقریبا نیمی از جمعیت این کشور.

سیاوش اردلان، بی بی سی، گزارش می دهد.

در گزارش تصاویری هست که برای بعضی ممکن است ناراحت کننده باشد.