پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به استقبال فیلم های تخیلی سال

'کامیک کان اینترنشنال' نام مراسمی در آمریکاست که هرسال طرفداران فیلمهای علمی تخیلی و داستانهای مصور در آن شرکت می کنند. این مراسم، معمولاً نقطه شروعی برای تبلیغات گسترده شرکتهای سازنده اینگونه فیلمها است. امسال یک فیلم که زیاد از آن حرف می زنند، قسمت تازه ای از 'مرد عنکبوتی' که آنرا 'مرد عنکبوتی شگفت انگیز' نامیده اند.

برمک بهرمند، بی بی سی، گزارش می دهد.