پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش نگرانی درباره گرایش‌های راست افراطی در اروپا

دو روز پس از حمام خون نروژ، امروز روز سوگواری بود. به یاد ده ها نفر، بیشتر نوجوان، که روز جمعه کشته شدند. مردم نروژ به همراه خانواده سلطنتی و اعضای دولت در کلیسای جامع اسلو مراسم یادبود برگزار کردند. درهمین حال، پلیس نروژ می‌گوید متهم پیش از این حملات، در اینترنت از چند فرهنگی و آنچه که استعمار اروپا بدست مسلمانان خوانده انتقاد کرده بود. ماموران نجات با زیردریایی در آبهای جزیره نزدیک اسلو به دنبال قربانیان احتمالی بیشتر هستند. زمانی که خبر این حملات منتشر شد، اولین گمانه زنی ها گروه های اسلامگرا را نشانه گرفت. اما ساعاتی نگذشت که پلیس گفت مظنون یک بنیادگرای مسیحی است. حالا، حساسیت ها و نگرانی به سمت گرایش های راست افراطی در اروپا معطوف شده است.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.