پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست اضطراری در رم درباره بحران خشکسالی در شاخ آفریقا

در حالی که بحران خشکسالی در شاخ آفریقا هر روز وخیم تر می شود، سازمان خوار بار سازمان ملل متحد، در رم نشست اضطراری برگزار کرده است.

رعنا رحیم‌پور گزارش می‌دهد