پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای حل دشواری‌های مدرسه رفتن کودکان بنگلادشی

درس خواندن در کشور فقیر بنگلادش کار آسانی نیست، به ویژه برای کودکان روستایی که گاه باید مسافتی طولانی را برای رسیدن به مدرسه پیاده بروند. حالا اهالی یکی از روستاهای بنگلادش کمر همت بسته و مدرسه‌ای دایر کرده‌اند. یک دبستان، با پول کارگرانی که خودشان درآمد بخور و نمیری دارند.

انباراسان اتیراجان، خبرنگار بی‌بی‌سی ، سری به این مدرسه زده.