پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز بررسی درخواست عضویت رسمی فلسطین در سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگوها برای بررسی درخواست عضویت رسمی فلسطینیان در این سازمان را آغاز کرده. رهبران فلسطینی می‌گویند می‌خواهند سرزمینشان به رسمیت شناخته شود، زیرا در غیر این صورت گفتگوهای صلح خاورمیانه شکست خواهد خورد. آمریکا و اسراییل به شدت مخالف درخواست فلسطینی‌ها هستند.

مهرزاد کهن روز و نگاهی به موقعیت و مواضع کشورهای درگیر در این مساله.