پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی درباره امنیت قطارهای پرسرعت در چین

چین می گوید علت حادثه مرگبارتصادف قطارهای پرسرعت، نقص در طراحی سیستم سیگنال راه آهن بوده است. نخست وزیر چین که امروز از محل حادثه دیدن کرده گفته مقصران این حادثه شدیدا مجازات خواهند شد. تصادف شنبه پیش، اعتماد عمومی را نسبت به شبکه قطار های پرسرعت چین خدشه دار کرده است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد