پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش مخالفان مسلح قذافی برای پیشروی به‌سوی طرابلس

مخالفان مسلح معمر قذافی، رهبر لیبی، حملات جدیدی را به یکی از شهرهای مهم نزدیک مرز تونس آغاز کرده اند. مخالفان امیدوارند با در دست گرفتن کنترل غزایه برای تصرف طرابلس، پایتخت لیبی آماده شوند. بعد از گذشت بیش از چهار ماه از آغاز حمله های هوایی نیروهای ناتو هنوز مخالفان نتوانسته اند کنترل کامل لیبی را به دست بگیرند.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد