پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جلوگیری شورشیان الشباب از کمک‌رسانی به قحطی زدگان سومالی

در حالیکه سومالی با خشکسالی و قحطی کم سابقه ای دست به گریبان است، موگادیشو، پایتخت صحنه درگیرها شده است. نیروهای دولت مرکزی و سربازان اتحادیه آفریقا به شورشیان الشباب حمله کرده اند تا سازمان ملل بتواند عملیات غذا رسانی را آغاز کند. الشباب مانع از امدادرسانی به قحطی زدگان می شوند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد