پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اختلاف‌ها در آمریکا درباره بازپرداخت بدهی‌ها

قرار است امروز مجلس نمایندگان آمریکا برنامه پیشنهادی حزب جمهوریخواه برای افزایش سقف بدهی ها را به رای بگذارد. در حالی که مهلت توافق جمهوریخواهان و دموکراتها پنج روز دیگر تمام می شود، طرفین طرحهای پیشنهادی طرف مقابل را رد کرده اند. در صورت ادامه اختلافها، نه تنها دولت آمریکا برای فعالیت روزمره و بازپرداخت بدهی ها با بحران مواجه می شود، بلکه ممکن است اقتصاد جهان نیز به خطر بیافتد.

پونه قدوسی گزارش می‌دهد