پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره ونیز در یک نگاه

ونیز دو هفته ستاره باران می شود. جشنواره فیلم ونیز که دو روز دیگر شروع می شود با ۶۸ سال قدمت قدیمی ترین جشنواره فیلم است. هرچند آنهایی که در برگزاری اش دست داشته اند می گویند امسال از همیشه بهتر خواهد بود.

سیاوش اردلان، بی بی سی، گزارش می دهد.