پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیل پاکستان؛ یکسال گذشت

یکسال پس از سیل ویرانگر پاکستان، هزاران نفر هنوز بی سرپناهند. باران‌های موسومی، طغیان رودخانه‌ها را به دنبال داشت. صدها روستا و میلیونها هکتار زمین زیر آب رفت. دستکم ۱۶۰۰ نفر کشته شدند.

هارون نجفی‌زاده، بی بی سی، گزارش می‌دهد.