یازده کشته در تیراندازی‌ کویته پاکستان

یازده نفر در شهر کویته پاکستان به ضرب گلوله کشته شده اند.

این افراد همگی از اقلیت شیعه پاکستان هستند.

پلیس می گوید فرد مسلح ناشناس به سمت یک خودروی حامل این افراد، آتش گشوده است.

چند نفر دیگر زخمی شده اند.

کویته مرکز استان بلوچستان در همسایگی افغانستان است.