پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشینه مداخلات ارتش در امور سیاسی ترکیه

ارتش ترکیه، دومین نیروی بزرگ ناتو، همواره در صحنه سیاسی این کشور نقش پررنگی ایفا کرده است. اما پیشینه این نهاد قدرتمند چیست و سابقه مداخلات ارتش در امور سیاسی چگونه بوده است؟

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد