پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'عراق از سال گذشته ناامن‌تر شده است'

وضعیت امنیتی عراق از پارسال بدتر شده است. این را استوارت بوئن، یک مشاور اشد دولت آمریکا در امور عراق گفته است. گزارش آقای بوئن با ارزیابی های عمدتاً خوش بینانه ارتش آمریکا در مورد وضعیت امنیتی عراق در تضاد است و در حالی منتشر شده که آمریکا قصد دارد باقیمانده نیروهایش را در ماههای آینده از عراق خارج می کند.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد