پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان در افغانستان

زنان فعال حقوق مدنی در افغانستان می گویند در تقابل بین قانون و سنت گرفتار آمده اند. می گویند قانون از زنان دفاع می کند ولی آنچه که اجرا می شود نه قانون بلکه سنت ها و رسوم جامعه مردسالار است.

آن ها می گویند در حالیکه قانون اساسی افغانستان از پیشرفته ترین قوانین در زمینه حقوق زنان است، رد پایی از این قانون در جامعه دیده نمی شود. مثلا در مراکز شهری از جمله کابل کم تر زنی جرات می کند تنها در یک پارک قدم بزند و ضمنا شواهد نشان می دهد که بخش اعظم زنان افغانستان حتی نمی دانند قانون از آنان دفاع می کند. بهترین راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ به نظر می رسد در این مورد بین زنان افغانستان اتفاق نظر وجود ندارد.

در پنل یک برنامه این هفته دو مهمان داریم که در این مورد دو نگاه متفاوت را بیان می کنند. فاطمه مزاری پژوهشگر علوم سیاسی و ثریا پرلیکا رئیس اتحادیه زنان افغانستان به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم دیانا ثاقب و احسان شایگان پاسخ می دهند.