پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بدهی ملی آمریکا چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

آمریکا بالاخره از سقوط در پرتگاه بحران اقتصادی دیگری نجات پیدا کرد. با تصویب افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا در سنای آمریکا جنگ سیاسی در واشنگتن دست کم برای مدتی به پایان رسید. باراک اوباما این توافق را گامی نخست اما مهم دانست که به آمریکا اجازه می دهد در محدوده توانایی اقتصادی اش عمل کند. با تصمیم امروز کنگره و مجلس سنای آمریکا، مشکل بدهی ملی این کشور موقتا رفع شد. اما بدهی ملی چیست و چه مشکلی ایجاد می‌کند؟

پاسخ این سؤال‌ها در گزارش بهرنگ تاج‌دین