پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین جلسه دادگاه حسنی مبارک برگزار شد

روزی لقبش " قهرمان ملی زمان جنگ " بود. امروز " فرعون در قفس" تیتر روزنامه بود. روزی با صلابت بر کشورش حکمرانی میکرد و به هیچ کس پاسخگو نبود. امروز ضعیف روی برانکارد مقابل چشمان مردمش دراز کشید و به سوالات قاضی پاسخ گفت. حسنی مبارک در دادگاهی در آکادمی پلیس که روزی نام او را یدک میکشید همه اتهام‌های وارده را رد کرد و خود را بیگناه خواند. آنچه که بر سر آقای مبارک آمده چه پیامی برای دیگر کشورها دارد.

گزارش از رعنا رحیم پور.