پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر ایرانیان به آنتالیا

بر اساس گزارش رسانه های ترکیه ، سفر ایرانی ها به شهر آنتالیا، در جنوب غربی ترکیه، تابستان امسال دو برابر شده است. بر اساس این گزارش ها، هر هفته دست کم پنج هزار ایرانی به شهر آنتالیا سفر می کنند. این در حالی است که دولت ایران، از شش سال پیش پرواز خطوط هواپیمایی از داخل ایران به این شهر را ممنوع کرده است.

علی همدانی، بی بی سی، گزارش می دهد.

در این گزارش نور شدید فلاش دیده می شود.