پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دشواری های کمک رسانی به قحطی زدگان سومالی

در سومالی درگیری شبه نظامیان الشباب با صلحبانان آفریقایی، عرصه را بر کسانی که می کوشند از قحطی جان سالم به در ببرند تنگ کرده است. دسترسی بی بی سی به نقاطی از سومالی که گروه الشباب بر آن تسلط دارد، محدود است با وجود این اندرو هاردینگ خبرنگار بی بی سی توانسته به بخشی از موگادیشو پایتخت سومالی که گروه الشباب آنرا کنترل می کنند برود و این گزارش را ارسال کند.

بعضی از تصاویر این گزارش دلخراش است.