پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات گسترده در اسرائیل در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی

اسرائیل شاهد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی در چند دهه گذشته بوده است. پلیس این کشور می گوید دستکم ۲۵۰ هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی در تظاهرات شرکت کرده اند. بزرگترین تظاهرات در تل آویو - پایتخت برگزار شد.

مهرداد یزدانی گزارش می دهد.