پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاکسازی سواحل ایتالیا از آلودگی ته‌سیگارها

نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید در تابستان امسال روزانه حدود پانصد ته‌سیگار در سواحل دریای مدیترانه پیدا می شود. این نهاد در گزارش خود می گوید این ته سیگارها به سرعت جذب خاک نمی شود و محیط زیست بسیاری از جانوران دریایی را به خطر انداخته است. در ایتالیا جمعی از فعالان محیط زیست دست به کار شده اند و می خواهند ساحل دریاها را از آلودگی بیشتر پاک کنند.

علیرضا فولادی گزارش می‌دهد