پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در پاکستان تنها ناشران نیاز به مجوز دارند

در پاکستان روزانه هزاران جلد کتاب نشر و پخش می‌شود، که هیچ‌یک عملا به مجوز جداگانه برای نشر نیاز ندارد. دولت پاکستان تنها برای ناشران مجوز صادر می‌کند و بقیة کار را به آنها وا‌گذار می‌کند. اما این کار بی دردسر هم نبوده است.

هارون نجفی‌زاده از پیشاور گزارش می‌دهد