پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضع پلیس لندن در برخورد با معترضان

بسیاری از اهالی در نقاطی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، از عملکرد پلیس ناراضی‌اند. پلیس لندن هم می‌گوید، کاسه صبرش دارد لبریز می شود. قرار است نیروهایش را ۳ برابر کند و این احتمال هم وجود دارد که در برخورد با جوانان معترض، از تیرهای پلاستیکی استفاده کند. اما موضع پلیس لندن در برخورد با معترضان این چنین چیست و چگونه با چنین اعتراضاتی برخورد می‌کند.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.