پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از احتمال بازگشت ناآرامی به لندن

اگر چه پایتخت بریتانیا فعلا نسبتا آرام است اما موج آشوبهای اخیر از این شهر آغاز شد و هنوز هم خیلی‌ها نگرانند که شاید نامنی دوباره به این شهر برگردد.

مجید خیام دار گزارشی دارد از اوضاع لندن پس از آشوب اخیر.