پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصاویری از آشوب‌های چند روز اخیر بریتانیا

در پیچند روز گذشته لندن و چند شهر بزرگ دیگر بریتانیا شاهد ناآرامی و خشونت‌های زیادی بوده است. مروری داریم از آشوب‌های چند روز اخیر بریتانیا به روایت تصویر.