پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه‌ترین تحولات ناآرامی‌های بریتانیا

امروز هم لندن شاهد درگیری بین گروههایی از معترضان و پلیس بود. اعتراضات خشونت بار از شنبه شروع شد. دیشب ناآرامی های خیابانی به دیگر نقاط شهر سرایت کرد. و امروز هم ناآرامی به منطقه هکنی در شمال لندن کشیده شد، در آشوبهای لندن تا کنون، بیش از دویست نفر راهی بازداشتگاه شده اند و سی و پنج مامور پلیس راهی بیمارستان. حالا این نگرانی وجود دارد که این ماجرا می تواند دنباله دار باشد، همین باعث شد وزیر کشور ترزا می، تعطیلاتش را نیمه تمام بگذارد و به لندن بازگردد. امشب به جنبه های مختلفی عواملی که باعث این اتفاقات بود می پردازیم.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد