پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیلی در گرداب اعتراضات

اعتراضهای دانشجویی در شیلی دیشب هم ادامه داشت.اعتراضهایی که دو ماه مدارس و دانشگاههای این کشور را مختل کرده است. معترضان می گویند نحوه توزیع بودجه در موسسات آموزشی دولتی و خصوصی ناعادلانه است.

سیاوش اردلان، بی بی سی، گزارش می دهد.