پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رمضان خونین در سوریه

در سوریه، تا این لحظه خبرها حاکی از کشته شدن دستکم ۷ نفر است. مانند دیگر جمعه ها امروز هم تظاهرات ضد حکومتی بعد از نماز جمعه برگزار شده است. در همین حال، آمریکا خواستار تحریمهای بیشتری علیه حکومت بشار اسد شده به ویژه در صنایع نفت و گاز.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.