پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین فستیوال رقص تانگو

بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، بزودی میزبان بزرگ‌ترین گردهمایی بهترین رقصنده‌های تانگوی جهان خواهد بود. ۴۰۰ زوج از سراسر دنیا به کشوری می روند که تانگو در آن ریشه دارد.

بهرنگ تاج‌دین، بی بی سی، گزارش می‌دهد