پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف بر سر ریشه های شورش ها در انگلستان

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بارها ناآرامی ها را کار آنهایی خوانده که جز تبهکاری هدفی ندارند، اما 'مارک ایستون' در گزارشش از منطقه تاتنهام در شمال لندن از کسانی می گوید که با نخست وزیر هم نظر نیستند.