وزیر دارایی بریتانیا: شورش ها ریشه های اجتماعی داشت

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا گفته است شورش های هفته گذشته این کشور در مشکلات عمیق اجتماعی ریشه دارد.

آقای آزبورن به بی بی سی گفت بخش هایی از جامعه از جریان اقتصادی کشور منفک بوده و به مدت طولانی نادیده انگاشته شدند.

بدین ترتیب، دومین فرد ارشد کابینه آقای کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به وجود عوامل ریشه ای اجتماعی در ورای شورش های اخیر اذعان کرده است.

سخنان آقای آزبورن در راستای دیدگاه های بیل براتون قرار دارد که بتازگی مشاور دیوید کامرون در امور مبارزه با فرهنگ خلافکاری و قانون شکنی شده است.

بیل براتون، رییس پلیس سابق نیویورک، معروف به "ابر پلیس" که مشاور نخست وزیر بریتانیا در امور قانون شکنی و جنایت شده، گفته "دستگیری تمام راه حل نیست".

قرار است آقای براتون ماه آینده با دیوید کامرون دیدار کند تا درباره شورش های اخیر در چندین شهر بریتانیا به تبادل نظر بپردازند.

تاکنون ۲۲۵۰ نفر در ارتباط با این شورش ها دستگیر و چند صد نفر هم در دادگاه هایی که به طور شبانه روزی مشغول کارند، به مجازات های نقدی یا زندان محکوم شده اند. شمار کسانی که در دادگاه ها محکوم شده اند از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشت که از این تعداد ۷۰۴ نفر در لندن دستگیر شده بودند.

حق نشر عکس Getty
Image caption بیل براتون مشاور دیوید کامرون در امور مبارزه با فرهنگ خلافکاری و قانون شکنی شده است

قرار است نیروهای پلیس اضافی که برای برقراری نظم به کار گرفته شدند امروز و فردا هم در حالت آماده باش باشند.

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا به بی بی سی گفت آقای براتون در پست مشاور، به "مشکلات ریشه ای نهفته در ورای شورش ها" هم توجه خواهد کرد.

آقای آزبورن در عین حال بر موضع دولت بر کاهش بودجه و نفرات پلیس تاکید کرد. دیوید کامرون هم در مواجهه با درخواست های مردم، پلیس و حزب مخالف، حزب کارگر، حاضر به تغییر سیاست خود در این زمینه نشد.

بیل براتون زمانی به شهرت رسید که با در پیش گرفتن ابتکار عمل های متهورانه موفق شد نرخ جرم و جنایت را به مدت دو دهه کاهش دهد؛ بویژه پس از شورش هایی که در سال ۱۹۹۲ لس آنجلس را فرا گرفت.

آقای براتون در مصاحبه با شبکه آمریکایی ای بی سی گفت "با دستگیر کردن آدم ها نمی توان از این بحران گذشت".

مطالب مرتبط