پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از 'جعبه خواب' در فرودگاه مسکو برای آسایش مسافران

در روسیه چند معمار از ابتکاری پرده برداشته اند که شاید به تن مسافران خسته رمقی دوباره بدهد: اتاقکی که نامش را جعبه خواب گذاشته اند. فضایی آرام تا مسافران بتوانند هم در آن تجدید قوا کنند، هم باطری موبایل و لپ‌تاپشان را شارژ کنند.

راسل ترات از فرودگاه مسکو گزارش می‌دهد