پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نا‌آرامی‌های بریتانیا؛ سوالاتی که باید پاسخ داده شود

اتفاقات این چند روز سوالهای زیادی را در جامعه بریتانیا ایجاد کرده است. از همه مهمتر اینکه کسانی که به خیابان آمدند که بودند و برای تکرار نشدن وقایع این چنینی چه باید کرد.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد