پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای نخستین بار؛ ازدواج یک مرد تغییر جنسیت داده در کوبا

در سالهای نخست پس از انقلاب کوبا، همجنس گرایی ممنوع شد. اما به تدریج اوضاع عوض شد، تا حدی که چند سال پیش دولت کوبا حتی قبول کرد هزینه تغییر جنیست بعضی از شهروندانش را هم تامین کند. هنوز هم ازدواج همجنس گرایان در کوبا ممنوع است، اما برای اولین بار، یکی از مردانی که به لطف عمل جراحی، تغییر جنسیت داده و حالا رسماً زن شده، با یک مرد ازدواج کرده است.

مایکل واس از کوبا گزارش می‌دهد