پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چادرنشینی اسرائیلی‌های معترض به گرانی ادامه دارد

چادرنشینی اسرائیلی های معترض به گرانی ادامه دارد. شنبه شب در چهارمین هفتۀ پیاپی، دهها هزار نفر در شهرهای مختلف اسرائیل به خیابانها رفتند. آنها علاوه بر اعتراض به قیمت مسکن و اجاره خانه، به قیمت غذا، سوخت و تحصیل هم معترضند و اصلاحات دولت بنیامین نتانیاهو را کافی نمی دانند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.