پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد تند پلیس بریتانیا از دیوید کامرون

تصمیم نخست وزیر بریتانیا، درباره کمک گرفتن از یک فرمانده بازنشسته پلیس آمریکا برای برخورد با باندهای خلافکار، انتقاد تند مسئولان پلیس بریتانیا را در پی داشته است. رئیس انجمن فرماندهان پلیس بریتانیا گفته اجرای تاکتیکهای خشونت آمیزی که پلیس آمریکا به کار می برد، در بریتانیا، قابل قبول نیست. همزمان در بیرمنگهام دو مرد به اتهام کشتن سه نفر در جریان آشوب های هفته پیش، به دادگاه رفتند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.