پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آسیب‌های جانبی خالکوبی بر روی پوست

خالکوبي که می توان آن را نقاشی روی پوست هم نامید، طرفداران زیادی در دنیا دارد. اما جوان هایی که درد خالکوبی را به جان می خرند، به دنبال چه هستند؟ اگر پشیمان شدند چه؟ خالکوبی چه خطراتی ممکن است داشته باشد؟

بامداد اسماعیلی از آلمان گزارش می‌دهد