پسر شهردار دوشنبه نماینده تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

حق نشر عکس Reuters
Image caption در گذشته در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سمت نماینده تاجیکستان را داماد پرزیدنت رحمان بر عهده داشت. حالا این سمت در اختیار پسر شهردار دوشنبه وا‌گذار شد

امیرجان عبیدالله‌اف، پسر شهردار دوشنبه، به سمت نماینده تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منصوب شده است.

منابع بانک ملی تاجیکستان خبر دادند که امیرجان عبیدالله‌اف در این سمت ذوقی ذوقی یف را عوض کرده است. گفته می‌شود، که مأموریت سه ساله آقای ذوقی یف انجام شده است.

برای بار نخست است که یکی از فرزندان محمد سید عبیدالله‌اف، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان، به چنین سمتی تعیین می‌شود.

در گذشته امیرجان عبیدالله‌اف در وزارت مالیه تاجیکستان ایفای وظیفه می‌کرد و به گفته منابع این نهاد، هفته‌ای قبل “با خواهش خود” فعالیتش را قطع کرده است.

منابع بانک ملی تاجیکستان گفتند که محل ایفای وظیفه جدید امیرجان عبیدالله‌اف در سویس است و مهلت مأموریت او سه سال مقرر شده است.

طبق اطلاع این منابع، امیرجان عبیدالله‌اف به این سمت سه هفته پیش با فرمان امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، تعیین شده است.

ضمناً، در گذشته جمال‌الدین نورلی یف، شوهر یکی از دختران آقای رحمان، سمت نماینده این کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بر عهده داشت.

بعد از بازگشت به وطن، آقای نورلی یف به سمت معاون وزیر مالیه تاجیکستان تعیین شد و به گفته برخی از صاحب‌نظران حالا وی یکی از چهره‌های “تاثیر‌گذار” در کابینه دولت محسوب می‌شود.

عبدالواحد شمال اف، کارشناس تاجیک، اخیراً ضمن معرفی نتایج پژوهش ”فساد در تاجیکستان: نظر مردم” به موضوع تعیین پیوندان مقامات به سمتهای مختلف تأکید کرده بود.

آقای شمال اف از جمله اظهار داشت: “جامعه ما اروپایی نیست. جامعه مدنی در ما هنوز رشد نکرده است. تصور کنید، اگر آلمانی رئیس شهر شود و درخواست برادرش را در باره به کار گرفتن او رد کند، مشکلی نیست، اما اگر به جایی این آلمانی یک تاجیک رئیس شود و به برادرش نه گوید، دو خانواده برای همیشه جنگ می‌شوند.”

سیم‌الدین دوست اف، رئیس مرکز تحلیلی “ایندام” انتخاب پسر شهردار دوشنبه به سمت نماینده تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را مثبی ارزیابی می‌کند.

وی گفت: “تا حال در باره فرزندان شهردار دوشنبه هیچ واکنش منفی نشنیده‌ام که دلیل تربیت خوب آنها از سوی پدرشان است. به این دلیل، تعیین امیرجان به این سمت هیچ بدی ندارد.”

وی می‌گوید که اصلاً هیچ یکی از پیوندان نخبگان سیاسی تاجیکستان به مردی‌کاری به روسیه نمی‌روند و “همه وظیفه‌های روغنی، ثروت و مالکیت دارند.”

هرچند، آقای دوست اف به انتخاب امیرجان عبیدالله‌اف به سمت نماینده تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مخالف نیست، ولی می‌گوید که در این زمینه “نحوه انتخاب مهم است”.

وی می‌گوید که هرچند به شخصیت اشرف گل اف، پسر گل شیرعلی، وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان کاری ندارد، ولی انتخاب وی به سمت رئیس بخش ‌انداز سپارندگان بزرگ کمیته ‌انداز تاجیکستان را نمی‌تواند قبول داشته باشد. زیرا، به گفته وی، روشن نیست که اشرف گل اف از چه راهی به این سمت انتخاب شد.

از طرف دیگر، آقای دوست اف خبر داد که اخیراً شمس‌الله صاحب اف، یکی از دامادهای دیگر آقای رحمان به سمت نماینده تجارتی تاجیکستان در بریتانیا تعیین شده است.

سیم‌الدّین دوست اف می‌گوید که هرچند آقای صاحب اف از دامادان آقای رحمان است، ولی در تاجیکستان همه می‌دانند که وی یک تاجر موفق و دارای نظرهای پیشرفته می‌باشد.

ضمناً، منابع سفارت بریتانیا در تاجیکستان خبر تعیین شدن شمس‌الله صاحب اف به سمت نماینده تجارتی تاجیکستان در بریتانیا را تأیید کردند.

مطالب مرتبط