پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه مرد پرنده در جنوب بریتانیا

از زمانی که برادران رایت برای تحقق آرزوی پرواز تلاش کردند، سالها می گذرد. اما بعضی از ماجراجویان هنوز می خواهند خودشان راههایی برای پرواز پیدا کنند. گروهی از آنها در مسابقه مرد پرنده در جنوب بریتانیا شرکت کرده اند.

نعیمه نامجو گزارش می دهد.