پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از سرگیری محاکمه حسنی مبارک و دو پسرش

محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، و دو پسرش جمال و علاء، امروز از سرگرفته شد. آقای مبارک که شرایط جسمی مناسبی ندارد، به اتهام فساد مالی و صدور فرمان کشتار معترضان محاکمه می شود، اتهامهایی که او رد کرده است.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد