پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیچیدگی‌های مبارزه با فساد مالی و اداری در هند

مبارزه با فساد مالی و اداری در هند دردسر ساز شده: هم برای دولت و هم فعالان مدنی. پلیس هند، آنا هزاره، یکی از فعالان مبارزه با فساد مالی، را بازداشت کرده. او هوادرانش را به اعتصاب غذای دسته جمعی دعوت کرده بود. دولت هند اتهام او را تهدید سلامت عمومی اعلام کرده. این فعال مدنی، گفته بود هیچ یک از مقام های ارشد دولتی از جمله نخست وزیر نباید از طرح مبارزه با فساد مالی در امان باشند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.