پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین جاعل اسکناس آلمان به زودی آزاد خواهد شد

یکی از بهترین جاعلین اسکناس که یک شهروند آلمانی است، سال‌هاست که به خاطر جعل پول در زندان به سر میبرد. یورگن کول هنگام دستگیری اش بیش از ۱۶میلیون دلار اسکناس چاپ کرده بود و به عنوان بزرگترین جاعل پول در آلمان و یکی از بزرگترین جاعلین در دنیا شناخته شده است. او دراین مورد کتابی هم نوشته و جدیدا از داستان زندگیش هم دارند فیلم سینمائی می‌سازند.

دیگر چیزی به آزادی یورگن کول نمانده و بخاطر همین آزادی درآینده نزدیک، به همکار ما بامداد اسماعیلی اجازه دادند که درزندان با او ملاقاتی داشته باشد.